دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


جمعه 9 آبان 1393

سیدمحمدآیت الهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

همه اش تقصیر تردید است
مدام با تنهایی دست به یکی می کند
تا تو ...
سهم هیچکس نشوی!!


چهارشنبه 7 آبان 1393

مهساغلامی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

جیر جیرک
آرام باش
گوشهایم
 پر از حرفهای دردناک است


چهارشنبه 7 آبان 1393

مهساغلامی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

سکوت
تنها همدم تنهایی است
وقتی به دیوارهای خالی از قاب عکس
می نگرم


چهارشنبه 7 آبان 1393

مهساغلامی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با کدامین دست
زیبایی ات را شست؟


چهارشنبه 7 آبان 1393

بهاره نوروزی سده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زاینده رود
باچه رویی چشم باز کند؟
وقتی زنانش
با چشم بسته به دنیا نگاه می کنند!


سه شنبه 6 آبان 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


دوشنبه 5 آبان 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


دوشنبه 5 آبان 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


یکشنبه 4 آبان 1393

نجمه امامی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

چشمهایت نمی خشکند !
ببین
زاینده رود
برای چشمهایت آب آورده است !

تقدیم به قربانیان اسیدپاشی دراصفهان


یکشنبه 4 آبان 1393

مژگان میرافضل

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

عریانی کویر را
به تماشا نشسته است
خورشید


یکشنبه 4 آبان 1393

مرضیه اردستانی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

بیراهه می رود 
موجی که نهنگ را
به ساحل رسانده است


شنبه 3 آبان 1393

بهاره نوروزی سده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زنده رود
می میرد
تازنان
در حسرتش آتش بگیرند


شنبه 3 آبان 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                             مژده          مژده

باعنایت خالق شعروقلم مراسم دومین سال بنیان شعرپریسکه
پدیده ادبیات معاصر در روزپنجشنبه 93/8/8درسرای
محله اوین
به شیوه ی اولین سال تولدپریسکه باحضورجمع کثیری ازپریسکه سراهای
                       کشوربرگزار خواهدشد.


پنجشنبه 1 آبان 1393

علیرضابهرهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                                              عرض سلام وادای احترام
بااحترام به اطلاع تمامی اعضاءفرهیخته وشاعرخانواده بزرگ
پریسکه می رساند باتوجه به اعتراضات شدیدو مکرر اکثر  اعضاء
انجمن به اینجانب مبنی برتاییدپریسکه های ضعیف یا کم کیفیت
 توسط شورای محترم شعر،ضمن تشکرازحضوروفعالیت شعرای
عزیزداخل و خارج ازکشورتاکیید می شود صرفا پریسکه های ویرایش
شده وقوی خودرابه وبلاگ انجمن ارسال نمایید.
شایان ذکراست ازاین تاریخ بنابرتاییدپریسکه های متفاوت وقوی می باشد.


پنجشنبه 1 آبان 1393

لیلارنجبران

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

طرح پرنده ای بر دیوارم
ودست های پنجره
همیشه عطر پروازمی دهد..


تعداد کل صفحات: 209 1 2 3 4 5 6 7 ...