دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


پنجشنبه 1 آبان 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

ازحضورسرکارخانم مهسا غلامی دروبلاگ انجمن
      بسیارمتشکروسپاس گذاریم.


پنجشنبه 1 آبان 1393

مهساغلامی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

صورتم را بارها شسته ام
جای انگشتانت پاک نمیشود
آیا جوهر مردی این است؟؟


چهارشنبه 30 مهر 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خاطراتت
ضعیف گیر می آورند
تا می روی


چهارشنبه 30 مهر 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

کسی
آشفتگی هایم را
شانه نمی زند
در جمعی که پراز تنهاییست


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسین سعیدی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


نگاهت را قاب گرفتم
واهه های دلم
نقش ِ جهان شد


چهارشنبه 30 مهر 1393

سیدمحمدآیت الهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

عجیب دلواپسم می کند
پریشانی موهایت!!
روسریت را بر ندار
شهری آشفته ات می شود!!


چهارشنبه 30 مهر 1393

مریم خسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

ریشه هایش سست می شود
  چناری
که حسرت پرواز دارد


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آنجا کودکان نیز

مردانه ایستاده اند

در غزّه


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با رنگ چشمانت

فال قهوه

می گیرم


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

لبخندت کنار برکه آب

خواب برکه را

بر هم می زند


چهارشنبه 30 مهر 1393

نعمتی کرفکوهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

به تک د رخت غریب گفتم
باز اگر جنگل شوی
اخم سایه ات را
به تمام لبخند خورشید نخواهم فروخت


سه شنبه 29 مهر 1393

محمدعلی ساکی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خفاش كه چشم دیدن روز را ندارد
در پیشگاه آفتابگردان
از خواص نور می گوید


سه شنبه 29 مهر 1393

محمدعلی ساکی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با پرواز
آب و دانه یافتنی ست
آب و دانه ی قفس
پرواز را از یاد پرنده می برد


دوشنبه 28 مهر 1393

لیلارنجبران

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دردهایم
بزرگتر از دهان پنجره هاست...
کاش
شهرها هنوز دروازه داشتند


دوشنبه 28 مهر 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زیرِ تنهایی ام
ستون کن
دستانت را
تا "خرابت" نشو م


تعداد کل صفحات: 208 1 2 3 4 5 6 7 ...