دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


سه شنبه 11 شهریور 1393

آذرعاصمی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

کاش چنگی بودم
در دستان تو
و تو چنگ می انداختی
در گیسوان آوازهای من


سه شنبه 11 شهریور 1393

فاطمه ساعدی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

خلوت کن
فضای سنگینم را
می ترسم
شکسته شود«دل»


سه شنبه 11 شهریور 1393

سیدمحمدامین جنت

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

چه عقده ی عجیبی دارند از علویان
دیروز "تنها"ی بی سر عراق
و امروز "تن ها"ی بی سر عراق


سه شنبه 11 شهریور 1393

سیده نسترن طالب زاده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

تکان تکان ِ دلم

قایق ِ مواج ِ چشمانت...


طوفانی نشوی...!

دیریست غرق توام..."


یکشنبه 9 شهریور 1393

محدثه میرحسینی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

 فکر می کردم تو"همدردی"
اما فهمیدم
که تو "هم، دردی"


شنبه 8 شهریور 1393

مجتبی شریفی سده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

هر روز بار می گذاری روی دوشم
نمی فهمی!
وزن دارد این دلتنگی ها..!


شنبه 8 شهریور 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

گرفتم دستت را
در پوشش فالگیر
بلند شدی
از خاک


شنبه 8 شهریور 1393

فاطمه ساعدی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

اعتراض پنجره هم بالا رفت
از اخبار قاصدک بی حاصل


جمعه 7 شهریور 1393

هانیه حسن زاده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

شصتم خبردار شد
سبابه ام تایید كرد
حتما
تقدیر دست دارد


جمعه 7 شهریور 1393

هاتف حسن زاده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

در انفرادی تنهایی ها بسوزم
بهتر از آن است
كه در بند نامردان باشم


جمعه 7 شهریور 1393

منوچهربلیده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

دزدها به صحنه اى جرم برمى گردند
تو
سارق قلب منى 


جمعه 7 شهریور 1393

منوچهربلیده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

بیا تظاهرات کنیم
تظاهرکن دوستم دارى
من شهر را بهم مى ریزم


جمعه 7 شهریور 1393

علی رضابهرهی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

باران یعنی
به آسمان هم که رسیدی
بایدبه خانه ات
برگردی


جمعه 7 شهریور 1393

شاه ولی صبوری (پریسکه سرای افغان )

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

غزه

مادرانه برای خودش گریه کرد

گویا دوباره

سرراه مانده است


جمعه 7 شهریور 1393

غلامرضانیازی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

گلهای عروس هم بیوه مانده اند
در این دشت سترون
کجایی باران 


تعداد کل صفحات: 197 1 2 3 4 5 6 7 ...