دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


یکشنبه 30 فروردین 1394

علی زارعی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دخیل می بندم
به ضریح چشمانت
شاید 
قفل زبانم باز شود


یکشنبه 30 فروردین 1394

فاطمه لشگری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با یک کیش پرید
مرغی که سالها 
مات خانه دلت شده بود


یکشنبه 30 فروردین 1394

علی زارعی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تلخ یا شیرین
بادامی یا فندقی
فرقی ندارد
چشمانی كه به ما نظر نمی كند


یکشنبه 30 فروردین 1394

حسن عاشق علی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

هر وقت پیراهنِ گلدارت را

در باغچه می تکانی

بهار می شود


یکشنبه 30 فروردین 1394

قاسم پیر نظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

در پریشانیِ گیسوانت
پرسه می زند
"شانه" ام!


یکشنبه 30 فروردین 1394

حمیدرضا احمدی اصل

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

پای خورشید
از خانه آسمان کوتاه شد
مثل روز روشن بود
پای چشمان تو در میان است


یکشنبه 30 فروردین 1394

قاسم پیر نظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

نگاه من با ریل قطار
به حجله رفت
و تو نیامدی


یکشنبه 30 فروردین 1394

قاسم پیر نظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

نگاهت را بدُزد از پشت سر
در شنزار آرزوها
ردپای حسرتت جا مانده است


یکشنبه 30 فروردین 1394

قاسم پیر نظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تا لانه ام تکمیل شد
درخت
جامه اش را به پائیز قرض دارد


یکشنبه 30 فروردین 1394

زهره خلیفه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

قحطی آفتاب بود
دست به دامن چشمان تو شد


یکشنبه 30 فروردین 1394

قاسم پیر نظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

ساعت شنی ام را دار زدم

باز هم 

آفتاب غروب کرد


یکشنبه 30 فروردین 1394

زهرا نادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

کوچه ها دلتنگند
دوباره ببندند
گره درانگشتان من و تو


یکشنبه 30 فروردین 1394

عاطفه میری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خورشید به زانو درمی آید
درمقابل
آتش عشقی که در وجودم بپاست...!


یکشنبه 30 فروردین 1394

عاطفه میری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

این همه دوری چرا؟!
بیا فاصله را کم کنیم
من چشمانم را می بندم
تو به خوابم بیا...!


یکشنبه 30 فروردین 1394

مرضیه اردستانی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دنیا تحریم عدالت است
وقتی که انتظار پشت میله های غم 
ضجه می زند


تعداد کل صفحات: 240 1 2 3 4 5 6 7 ...