دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


یکشنبه 12 بهمن 1393

هیئت رئیسه انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                              اخطار                    اخطار

اخیرا مشاهده شده است برخی ازدوستان انجمن اشعار نویا کلاسیک
شعرای دیگر وحتی بزرگان شعرکشور را به پریسکه تبدلیل کرده ویا عینا
بخشهایی از آن را به عنوان پریسکه های خود ارسال می نمایند که این
اقدام گذشته از منفوربودن ذاتی ،ضربه جدی به روندگسترش پریسکه
می زند.
لذا اخطارمی گردد درصورت تکرار این نوع اقدامات غیرادبی گذشته از حذف
کلیه پریسکه های ایشان از درگاه رسمی انجمن پریسکه سرایان ایران ،
ازادامه فعالیت وحضور آنها درجلسات وهمایشهای انجمن ممانعت می گردد.
لازم به ذکراست این وبلاگ با بازدیدمیانگین بیش از هزارنفر در روز توسط
پریسکه سرایان داخل و خارج وسایرشعرای کشور ،یک وبلاگ رسمی و رفرنس
اصلی شعرپریسکه بوده که می باید سلامت اشعار انتشارداده شده تامیین
وتضمین گردد.


یکشنبه 12 بهمن 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

کویر لب میگشاید
تااز باران بوسه برباید


یکشنبه 12 بهمن 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

رود زلال است
سنگها
خود نمایی می کنند


یکشنبه 12 بهمن 1393

منوچهربلیده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

کلاه ندارم
به احترامت
سرم را
بر می دارم


یکشنبه 12 بهمن 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آفرین به نیلوفر
وفادار خورشیداست
که شب از ماه رو میپوشاند


یکشنبه 12 بهمن 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

مرگ شبنم ازبی طاقتی
بوسه
خورشیداست


یکشنبه 12 بهمن 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زمستان جقدرمظلوم است
با اینکه اجاق ها راروشن میکند
همه سردیشان را
ازچشم اومی بینند


یکشنبه 12 بهمن 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دهه مبارک فجرو سی وششمین بهارآزادی

خجسته باد


جمعه 10 بهمن 1393

مرضیه اردستانی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خوشا به حال گلدان
عمریست گل ها را
به آغوش می کشد


جمعه 10 بهمن 1393

سیدعبداله جنت

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

نازنینم
پشت کدام...
بیت من
پنهان شده ای!؟


جمعه 10 بهمن 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

" در" هم
شوخی اش گرفته
ادایِ آمدنت را
" در" می آورد


جمعه 10 بهمن 1393

عارف رئیسی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

اینبار که آمدی
تو در را ببند
من تمام دهانها را


جمعه 10 بهمن 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

ترسیدم مژگانم آزارش دهد
روی سرگذاشتم
پرید


پنجشنبه 9 بهمن 1393

روزبه مردان پور

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

پرده گیسان باغ از پس معجر
عابرخسته را
به آبستن سبزبوسه ای می فرستد


چهارشنبه 8 بهمن 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


              میلاد امام حسن عسگری علیه السلام مبارک


تعداد کل صفحات: 223 1 2 3 4 5 6 7 ...