دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


شنبه 3 آبان 1393

بهاره نوروزی سده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زنده رود
می میرد
تازنان
در حسرتش آتش بگیرند


شنبه 3 آبان 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                             مژده          مژده

باعنایت خالق شعروقلم مراسم دومین سال بنیان شعرپریسکه
پدیده ادبیات معاصر در روزپنجشنبه 93/8/8درسرای
محله اوین
به شیوه ی اولین سال تولدپریسکه باحضورجمع کثیری ازپریسکه سراهای
                       کشوربرگزار خواهدشد.


پنجشنبه 1 آبان 1393

علیرضابهرهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                                              عرض سلام وادای احترام
بااحترام به اطلاع تمامی اعضاءفرهیخته وشاعرخانواده بزرگ
پریسکه می رساند باتوجه به اعتراضات شدیدو مکرر اکثر  اعضاء
انجمن به اینجانب مبنی برتاییدپریسکه های ضعیف یا کم کیفیت
 توسط شورای محترم شعر،ضمن تشکرازحضوروفعالیت شعرای
عزیزداخل و خارج ازکشورتاکیید می شود صرفا پریسکه های ویرایش
شده وقوی خودرابه وبلاگ انجمن ارسال نمایید.
شایان ذکراست ازاین تاریخ بنابرتاییدپریسکه های متفاوت وقوی می باشد.


پنجشنبه 1 آبان 1393

لیلارنجبران

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

طرح پرنده ای بر دیوارم
ودست های پنجره
همیشه عطر پروازمی دهد..


پنجشنبه 1 آبان 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

ازحضورسرکارخانم مهسا غلامی دروبلاگ انجمن
      بسیارمتشکروسپاس گزاریم.


پنجشنبه 1 آبان 1393

مهساغلامی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

صورتم را بارها شسته ام
جای انگشتانت پاک نمیشود
آیا جوهر مردی این است؟؟


چهارشنبه 30 مهر 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خاطراتت
ضعیف گیر می آورند
تا می روی


چهارشنبه 30 مهر 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

کسی
آشفتگی هایم را
شانه نمی زند
در جمعی که پراز تنهاییست


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسین سعیدی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


نگاهت را قاب گرفتم
واحه های دلم
نقش ِ جهان شد


چهارشنبه 30 مهر 1393

سیدمحمدآیت الهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

عجیب دلواپسم می کند
پریشانی موهایت!!
روسریت را بر ندار
شهری آشفته ات می شود!!


چهارشنبه 30 مهر 1393

مریم خسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

ریشه هایش سست می شود
  چناری
که حسرت پرواز دارد


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آنجا کودکان نیز

مردانه ایستاده اند

در غزّه


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با رنگ چشمانت

فال قهوه

می گیرم


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

لبخندت کنار برکه آب

خواب برکه را

بر هم می زند


چهارشنبه 30 مهر 1393

نعمتی کرفکوهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

به تک د رخت غریب گفتم
باز اگر جنگل شوی
اخم سایه ات را
به تمام لبخند خورشید نخواهم فروخت


تعداد کل صفحات: 208 1 2 3 4 5 6 7 ...