چهارشنبه 13 خرداد 1394

انجمن ادبی فرهنگی پریسکه سرایان ایران

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

انجمن ادبی فرهنگی پریسکه سرایان ایران


پنجشنبه 8 مرداد 1394

زهرا نادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

باران گریه

ستاره ایست

ازدلتنگی خورشید


چهارشنبه 7 مرداد 1394

زهره خلیفه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دل اش را خون کرده بود

"زمین"

جای باران خون می بارید

"آسمان"


چهارشنبه 7 مرداد 1394

سیده مریم اسداللهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

این بار تساوی برقرار است:

نبودنت برای من

همانقدر سخت است

که بودنم برای تو!


چهارشنبه 7 مرداد 1394

سیده مریم اسداللهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

قند توی دلش آب شد

قهوه ی تلخی که

فال تو را می گرفت!


چهارشنبه 7 مرداد 1394

علیرضا خسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

به فریادش رسید

پشت درهای بهشت

"لبخندی" که

به سیب دلها داده بود


چهارشنبه 7 مرداد 1394

علی رضا سعادتی راد

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آب حیاتم را پیدا کردم

 اما دستانم را

 از زندگی شست!


چهارشنبه 7 مرداد 1394

ابولقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تنهایی ام را

به رخ می کشند

"جفت"

کفش هایم


سه شنبه 6 مرداد 1394

ابولقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

درد می کشم

لحظاتِ بی تو بودن را

رویِ بومِ

بیمارستان!


سه شنبه 6 مرداد 1394

زهره خواجه پور

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خانه ام مهمان دارد

دلم درد...

نگاهم قاب پنجره


سه شنبه 6 مرداد 1394

زهره خواجه پور

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

پیشانی نوشتم را تو دیده ای

من... بدون تو

یعنی قطره ای باران


سه شنبه 6 مرداد 1394

قاسم پیرنظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

در شام حادثه من ماندم وخودم

چشمهای منتظرم

با سقف 

به حجله رفتند


سه شنبه 6 مرداد 1394

قاسم پیرنظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

چشمانت دریا را می فریبند

و

گیسوانت نگان هیز باد را

برای رقصیدن بخودمعطوف کرده است


سه شنبه 6 مرداد 1394

قاسم پیرنظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دلم در مثلث عشقت زندانی ست

برگرد

میسر یک طرفه است

جزتو کسی نمیگذرد


سه شنبه 6 مرداد 1394

فریبا مطاعی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خواب شب

چه دیدنی ست

وقتی رویایش

تو هستی


یکشنبه 4 مرداد 1394

سمیرا شریفی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

درخیالم

فرش پهن کرده ای

گویاقصدرفتن نداری


تعداد کل صفحات: 261 1 2 3 4 5 6 7 ...