دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


جمعه 7 شهریور 1393

هانیه حسن زاده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

شصتم خبردار شد
سبابه ام تایید كرد
حتما
تقدیر دست دارد


جمعه 7 شهریور 1393

هانیه حسن زاده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

در انفرادی تنهایی ها بسوزم
بهتر از آن است
كه در بند نامردان باشم


جمعه 7 شهریور 1393

منوچهربلیده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

دزدها به صحنه اى جرم برمى گردند
تو
سارق قلب منى 


جمعه 7 شهریور 1393

منوچهربلیده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

بیا تظاهرات کنیم
تظاهرکن دوستم دارى
من شهر را بهم مى ریزم


جمعه 7 شهریور 1393

علی رضابهرهی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

باران یعنی
به آسمان هم که رسیدی
بایدبه خانه ات
برگردی


جمعه 7 شهریور 1393

شاه ولی صبوری (پریسکه سرای افغان )

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

غزه

مادرانه برای خودش گریه کرد

گویا دوباره

سرراه مانده است


جمعه 7 شهریور 1393

غلامرضانیازی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

گلهای عروس هم بیوه مانده اند
در این دشت سترون
کجایی باران 


جمعه 7 شهریور 1393

مریم خسروی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

هر برگ نتی ست
که با دست باد
نواخته می شود


جمعه 7 شهریور 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

خستگی
چرت میزند
بر درگاه خواب


پنجشنبه 6 شهریور 1393

خلیل رویینا

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

پیاده رو
 صدای پای گدایان را از بر است
وگدایان
 صدای پای پیاده  رو


پنجشنبه 6 شهریور 1393

خلیل رویینا

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

باز سه دو یک آتش
صفر را دست کم نگیرید
آتشی است زیر خاکستر


پنجشنبه 6 شهریور 1393

فاطمه ساعدی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

صدفی گشوده شد
جهان را پر کرد
بوی بانویی از جنس عفاف

(به مناسبت میلاد حضرت معصومه(س) )


پنجشنبه 6 شهریور 1393

شاهرخ اسدزاده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

پرچین ها

خط تفریق انسانهایند ؛

پرنده شو . . .


چهارشنبه 5 شهریور 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

میلادبابرکت حضرت فاطمه معصومه س وروز دختربرتمامی شیعیان دنیا
              ودختران گرامی پریسکه سرامبارک باد


چهارشنبه 5 شهریور 1393

حسین سعیدی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

توجیه شاعرانه نداشت،سوسو زدن
ستاره به کهکشان گفت
خسته ام از تکرار!
ودل به شهاب وشب سپرد


تعداد کل صفحات: 197 1 2 3 4 5 6 7 ...