دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


شنبه 25 بهمن 1393

علیرضاخسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

رو سپید خواهد شد
شاخه ای که
برگهایش را به پاییز سپرده


شنبه 25 بهمن 1393

علیرضاخسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

 سوار بر چرخ گردون
ثابت کردی برای پیمودنِ عشق
نیازی
 به پاهای زمینی نیست


شنبه 25 بهمن 1393

علیرضاخسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

پاییز رفت
اما هنوز
چشمش به تک برگیست
که بر شاخه مانده است


پنجشنبه 23 بهمن 1393

علیرضا بهرهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خیابان و درختها پیر شدند
چهار راه و چراغها پیر شدند
اما گل فروشها
هنوز کودکند


پنجشنبه 23 بهمن 1393

سمیراشریفی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تکىه بردىوار ىخى داده بود

"بهار"

فراموشش شده بود


سه شنبه 21 بهمن 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

نگاهم نکن
برای تماشایت
میخواهم زنده بمانم


سه شنبه 21 بهمن 1393

سمیراشریفی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

لب دریا
بردست مادرش بوسه زد
اومحوتماشا بود


سه شنبه 21 بهمن 1393

حسین سعیدی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آسمان به چه کارآید
وقتی
"پرواز را به خاطر می سپاریم"
و قفس می سازیم


شنبه 18 بهمن 1393

سیدمحمدآیت الهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

سپیدهای من...
به کوتاهی ماندنت شده اند
تا شروع شان می کنم
تمام می شوند!!


شنبه 18 بهمن 1393

محمدشیرین زاده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

چترم را روی سرم می گیرم ...

و از این شهر می روم ...

اینجا بارانهایش

بوی دلتنگی می دهند ...


جمعه 17 بهمن 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

سرِ سکوت ام را
بریده اند
بند نمی آید
فریادم


پنجشنبه 16 بهمن 1393

محمدشیرین زاده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

کاش قالی بودم بر دار ...
که تو با سر انگشتانت مرا می بافتی ...
آن هنگام تار و پودم ...
رنگ عشق می گرفت ...


پنجشنبه 16 بهمن 1393

مژگان میرافضل

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

حرف های سبز درخت را
نشنیده گرفت
توفان


پنجشنبه 16 بهمن 1393

محمدشیرین زاده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

اگر ...
لب های تو نبود ...
هر گز شعر بوسه را ...
نمی فهمیدم ...


پنجشنبه 16 بهمن 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

از هرچه میخواهم بنویسم
قبله نمای قلمم
روی نام"تو" میایستد


تعداد کل صفحات: 229 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...