دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


جمعه 17 مرداد 1393

نوید فلاحی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

بازی مار و پله عشقت
پله نداشت
فقط مار بود


جمعه 17 مرداد 1393

الهام رحیمی کازرانی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

گلها را که در گلدان گذاشتی
باغبان
پرپر شد


جمعه 17 مرداد 1393

سیدحسن حسینی تیل آباد

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

پطروس دست بكش !
تا ما هم
طعم آب را بچشیم


جمعه 17 مرداد 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

زیر نامم
خطّ فقر
کشیده اند
مهمّم من


جمعه 17 مرداد 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

از گلهای
پیراهنت
بوی بهار میگیرد
ماشین لباسشویی


جمعه 17 مرداد 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

آینه هزگز در فکر این نیست

که مرا در خود

نگاه دارد


جمعه 17 مرداد 1393

هانیه حسن زاده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

من مغز می خورم
تو چشم می زنی
او پاچه می گیرد
كله پاچه تمام شد


جمعه 17 مرداد 1393

محدثه میرحسینی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

چه کسی
 پشت پلک های ابر را دیده است؟
شایدباران
اشکهای آسمان باشد


جمعه 17 مرداد 1393

مهردادعسگری بهبهانی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    


آرزوهایم در خیال تو بود
خیال تو در خواب من


جمعه 17 مرداد 1393

مریم خسروی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

چه سنگین است
نگاههائی که دزدیده می شوند
هنگام نیاز


جمعه 17 مرداد 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

چوپان
دروغگو می شود
در هوای
گرگ و میش


جمعه 17 مرداد 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

پریسکه سراهای گرامی می توانند مصاحبه خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
 صداوسیمابا استادبهرهی ،تحت عنوان شعرپریسکه شعرامروز رادر
سایت این خبرگزاری مشاهده نمایند.


سه شنبه 14 مرداد 1393

دانیال رحمانیان

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

سالهاست
درتحریم دوست داشتنت بسرمی برم
اما هنوز
به پلاک همین کوچه دل بسته ام


سه شنبه 14 مرداد 1393

نوید فلاحی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

هر روز میبینم
که از لوله بخاری خانه ات خارج میشود
عاشقانه های خوانده نشده ام


سه شنبه 14 مرداد 1393

نوید فلاحی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

وصل نمی شود
دلهایمان به هم
تنها راهم این است
که به سیم آخر بزنم


تعداد کل صفحات: 197 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...