دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


چهارشنبه 5 شهریور 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

میلادبابرکت حضرت فاطمه معصومه س وروز دختربرتمامی شیعیان دنیا
              ودختران گرامی پریسکه سرامبارک باد


چهارشنبه 5 شهریور 1393

حسین سعیدی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

توجیه شاعرانه نداشت،سوسو زدن
ستاره به کهکشان گفت
خسته ام از تکرار!
ودل به شهاب وشب سپرد


چهارشنبه 5 شهریور 1393

سیده نسترن طالب زاده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با رویشت
بوی اساطیر میبارد
و تو آن بکارت محض
در تاریخ نویس سینه ی اعصار


چهارشنبه 5 شهریور 1393

عمران حیدری آریا

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

نیازی به کارت زرد نیست
ماپیش ازبازی
باسیب قرمز
اخراج شده ییم


چهارشنبه 5 شهریور 1393

مژگان میرافضل

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

کوچه
سر می رفت
در حوصله ی مردی
که در خودش گم شده بود


چهارشنبه 5 شهریور 1393

مژگان میرافضل

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

در ذهن سبز باغ

قدم می زند

بهار


چهارشنبه 5 شهریور 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

"طول" عمرم
خلاصه میشود
در "عرض" شانه هایت
وقتی در آغوشم میکشی


سه شنبه 4 شهریور 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

باتوجه به مراسم تجلیل از20نفرازبانوان شاعره به مناسبت میلاد
 باکرامت حضرت فاطمه معصومه س جلسه هفتگی انجمن پریسکه
سرایان ایران این هفته چهارشنبه ازساعت 16:30بنابه دعوت فرهنگسرای
آی تی درآن فرهنگسرا واقع درتقاطع خ کارگروجمهوری برگزارخواهدشد.
لازم به ذکراست دراین مراسم ازسه نفرازبانوان پریسکه سرا
خانم ها اعظم اکبری-آذرعاصمی وافسانه رازتجلیل به عمل می آید.

ضمناتنی چندازشعرای تهران ازجمله استادعلی رضابهرهی به شعر
خوانی خواهندپرداخت.


سه شنبه 4 شهریور 1393

فاطمه ساعدی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

هوای گرم جنوب
زمستانی می شود
رو که بر می گردانی


دوشنبه 3 شهریور 1393

سیدمحمدسلامی پور

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

گاهی نان
درپرتاب آجرها است
بی آنكه نان كسی آجرشود


یکشنبه 2 شهریور 1393

هاتف حسن زاده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

رسم آدم ها عجیب است
امروز با تو دست می دهند
فردا تو را دست می گیرند!


یکشنبه 2 شهریور 1393

فاطمه میرشفی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با
یک پیچ از تو
به هیچ رسیدم


یکشنبه 2 شهریور 1393

فاطمه میرشفی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

شاه
قبل از رفتن به کیش
مات نمیشود


یکشنبه 2 شهریور 1393

مریم خسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دلم که لرزید
عشق چون آواری
بر سرم فرو ریخت


یکشنبه 2 شهریور 1393

سیدحسن حسینی تیل آباد

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

عنکبوت ها !
برای تنم بتنید
تا بفهمند
آزادی قابل مومیایی شدن نیست


تعداد کل صفحات: 201 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...