دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


سه شنبه 26 اسفند 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

اسفند
دود میشود
برای زیبایی بهار


سه شنبه 26 اسفند 1393

ابوالفضل حبیبیان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

یکساله مرد شد
کودک سی و چهار ساله ام
خواستگاری عقد عروسی


سه شنبه 26 اسفند 1393

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

به گرمی دستانت نناز
پیرهنم را رهاکنی
ازسردی  دلت
دستانت قندیل می بندد


سه شنبه 26 اسفند 1393

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

باز عکسش
ته فنجانم نیست
یک قهوه ی دیگر
کافه چی


سه شنبه 26 اسفند 1393

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

نباشی
میترسم گل های مصنوعی هم
پژمرده شوند


سه شنبه 26 اسفند 1393

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تمام رهگذران معشوقه تو اند
وقتی که با قهوه چشمانت
برایشان فال میگیری


سه شنبه 26 اسفند 1393

هانیه حسن زاده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

از ازل
به زنجیر كشیده
پای رود را
دریا


یکشنبه 24 اسفند 1393

غفور ابراهیمی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

بوی نان می دهد
در و دیوار خانه ای
که مادر دارد


یکشنبه 24 اسفند 1393

سیدعبداله جنت

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

شاعری یخ زده است
انتهای همین فصل
دیگر خجالت نمی کشد
در شب عید...


یکشنبه 24 اسفند 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خورشیدرا خواب میگذارم
شبی که تو
درخواب منی


یکشنبه 24 اسفند 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

باکوچه های بیداریم
بیگانه ای
پنجره ی خوابم را میگشایم
شایدبیایی!!!


شنبه 23 اسفند 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

از فعالیت مستمر و ارسال پریسکه های روزانه
شاعر گرامی سرکار خانم زهرا نادری سپاس گزاری می گردد.
انشاله به زودی شاهد چاپ کتاب پریسکه های ایشان باشیم.


شنبه 23 اسفند 1393

زهرانادری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

به چشمانم گفتم :
نگاهش نکن!
گوش که نبود!!!
نشنیده گرفت


شنبه 23 اسفند 1393

ابوالفضل حبیبیان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دلم را نشکن
تحمل ندارم
خانه ی خراب ات را


شنبه 23 اسفند 1393

ابوالفضل حبیبیان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

شعرهای تازه ام
با نیامدنت
بیات می شود


تعداد کل صفحات: 237 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...