شعر پریسکه شعر امروز


پنجشنبه 21 فروردین 1393

حجت اله اسدی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

 

امروز صبح

دریا ارام است

موج ها

خواب مانده اند 


پنجشنبه 21 فروردین 1393

حجت اله اسدی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

جمعمان جور است

باران چتر من

و تویی که نیستی 


پنجشنبه 21 فروردین 1393

فاطمه براهام (نونهال)

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

هر در سوخته ای
پهلو نمی شکند


چهارشنبه 20 فروردین 1393

فاطمه اسکندری

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

سبزهای باغچه ما
 رنگ آه می گیرند
وقتی باران
 به باغ همسایه می باردش


چهارشنبه 20 فروردین 1393

فاطمه اسکندری

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

سبزهای باغچه ما
 رنگ آه می گیرند
وقتی باران
به باغ همسایه می بارد


چهارشنبه 20 فروردین 1393

فاطمه اسکندری

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

کاش خانه تکانی عید
 هرروزبود
تاغچه غبارصد ساله
 نمی گرفت


چهارشنبه 20 فروردین 1393

فاطمه اسکندری

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

روی پیچ وخم باد
عطررهگذری مرد
تاب ازدلم برد
عصرآدینه


چهارشنبه 20 فروردین 1393

سیدمحمدآیت الهی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

بیا و از کنار زندگی ام بگذر
مرا بس است
جای پایت
حوالی خواب های هر شبم!!


چهارشنبه 20 فروردین 1393

نجمه امامی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

نسل به نسل
سراغت را
از دیوارها می گیرند
در های پهلو شکسته !

(تقدیم به حضرت زهرا س)


چهارشنبه 20 فروردین 1393

کیوان براهام

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

بالهای مرا چید
چرا که نمی دانست
قفس را
چگونه باید ساحت


چهارشنبه 20 فروردین 1393

آذرعاصمی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

امشب همه درها باز است
مبادا دل زهرا بشکند

(تقدیم به حضرت فاططمه س)


چهارشنبه 20 فروردین 1393

زهره زاهدی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

ماه هم سقوط می کرد
اگر اجازه نداشت
دورت بگردد


چهارشنبه 20 فروردین 1393

محمدرضا براهام

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

وقتی از حرمت باران گفته شد
فدک
نام تو را آورد
پهلو به پهلوی آفتاب

(تقدیم به حضرت زهراس)


چهارشنبه 20 فروردین 1393

فاطمه اسکندری

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

ای دختر نور
رشته های چادرت را
می گرفتندکاش
این خلق کور

(تقدیم به حضرت زهرا س)


چهارشنبه 20 فروردین 1393

ماندانا شریف عسکری

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

فواره ها خاموش شدند
وقتی من از عشق تو
لبریز شدم ...


تعداد کل صفحات: 164 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...