شعر پریسکه شعر امروز


دوشنبه 18 فروردین 1393

سیروس ذکایی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

کمی برای دلتنگیم

باران لازم دارم

لطفاً به ابرهای سر کوچه بگویید

زودتر ببارند


دوشنبه 18 فروردین 1393

سیروس ذکایی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

پروازم عقب افتاد
چون چاره نداشتم
یا باید به سینه تو میکوبیدم
یا با تو خداحافظی میکردم


دوشنبه 18 فروردین 1393

سیروس ذکایی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

کلماتم
جنگی میشوند
وقتی از تو
نشانی نیست 


دوشنبه 18 فروردین 1393

پریسکه فاطمی سیروس ذکایی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

واژه ها هم خیسی

 چشمان تو را می فهمند

که چه سکوت میکنی

گرچه هنوز ندایی برای ابدیت عدالت را فریاد می زند 


یکشنبه 17 فروردین 1393

علی رضا بهرهی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

گاهی فکر می کنم
کسی درون آینه پنهان شده است
ومرا ازخودم می دزدد


یکشنبه 17 فروردین 1393

علی رضابراهم

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

زندگی
خشت گمنامی است
که نمی دانیم از کدام دیوار
افتاده است


یکشنبه 17 فروردین 1393

سیدمحمدآیت الهی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

به دنبالت
خواب هایم را مرور می کنم
گویی تمامی ندارد
کابوس نبودنت!!


یکشنبه 17 فروردین 1393

زهره زاهدی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

از ماه بپرس
قانون شب هایم شده
بیداری در خاموشی تو


یکشنبه 17 فروردین 1393

سیدحسن حسینی تیل آباد

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

کجای آسمانی ؟!
هر وقت دلم غریبی می کند
به آسمان نگاه می کنم

(تقدیم به حضرت زهراس)


یکشنبه 17 فروردین 1393

سیدحسن حسینی تیل آباد

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

همه ی امیدشان بدل به یاس شد
وقتی یاس پرکشید


یکشنبه 17 فروردین 1393

سیدحسن حسینی تیل آباد

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

در را که آتش زدند
هیزم کش آتش جهنم شدند
" وامراته حماله الحطب "


جمعه 15 فروردین 1393

مژگان سقراط

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

بر تابلوی غروب
هاشور می زد زن
با قلم مویی از اشک


پنجشنبه 14 فروردین 1393

سیدمحمد سلامی پور

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

سنگ دل نیستم
اگرهم باشم
صبوری می کنم تاسنگ دل
درکان عشق تو گوهرشود


پنجشنبه 14 فروردین 1393

سیدمحمد سلامی پور

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

هرشب که تو
گیسومی گشایی
شب یلداست


پنجشنبه 14 فروردین 1393

غلامرضانیازی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

ای مسیحای علی !
تو کجا مریم کجا؛
مریم مادر پسر بود و تو ،
مادر پدر ...


تعداد کل صفحات: 162 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...