دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


سه شنبه 18 شهریور 1393

دانیال رحمانیان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آفتاب سهم روز است
و شب سهم ستاره ها
سهم من ازجهان
تویی


سه شنبه 18 شهریور 1393

منوچهربلیده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

مى بینم که مرا آورده اى
یادت رفته؟
چیزهایى که مى بخشم را
هرگز پس نمى گیرم !


سه شنبه 18 شهریور 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

پهن کرده ام
رخت خاطره هارا
روی "بند"
دلم


سه شنبه 18 شهریور 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

سلسله نشستهای تجلیل ازفعالان شعرمعاصر
اولین نشست تجلیل وبررسی آثاراستادهوشنگ رئوف
پنجشنبه ازساعت 17تا19
بامدیریت واجرای استادبهرهی
تقطع شمال به جنوب اتوبان چمران به یادرگارامام سرای محله اوین


سه شنبه 18 شهریور 1393

مرضیه اردستانی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تاج بندگی بر سر
لذت گناه بر دل
مارا خراب کرد وصلت دنیا...


سه شنبه 18 شهریور 1393

اسماعیل پادبان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آینه راگناهی نیست
وقتی که چهره ها
اسیر نقابند


سه شنبه 18 شهریور 1393

مجیداحمدپور

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

هر چه در جدول تناوبی می گردم
پیدا نمی کنم عنصری که این گونه دلم را سوزاند


سه شنبه 18 شهریور 1393

سپیده حکیمی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دیشب جنازه ات را از آب گرفتند
سیل عاشقانه هایم تو را غرق کرده بود


شنبه 15 شهریور 1393

اکرم کرم زاده هفته خونی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

از پنجره ی خیالم...
تا "پنجره فولادَت"
راهی نیست


شنبه 15 شهریور 1393

مریم خسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

در من
کولی ای بیدار می شود
که چشمانش
از خودش کولی تر است


شنبه 15 شهریور 1393

مجیداحمدپور

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

امشب از تنهایی درامدم
ناقاره خانه طوس مهمانم کرد!


شنبه 15 شهریور 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

پنجره فولاد خانه ات
بسته ترین درهای جهان را
بازمی کند


میلادامام رئوف حضرت شمس الشموس امام رضاعلیه السلام مبارک


شنبه 15 شهریور 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

شاعرفعال وگرامی جناب آقای ابوالقاسم صلح جو

ضمن تقدیروتشکرازحضورمستمروارسال پریسکه های متعدد به وبلاگ انجمن
به اطلاع می رساندشایسته است درسرایش پریسکه ازهایکوسرایی
ومقطع گویی فاصله گرفته ومفاهیم بکروتازه رابانگاهی نو استعمال نمایید.
اشعارشماازخمیرمایه وتصاویرمناسبی برخوردارهستنداما بعضابه هایکوسرایی ونثر
ادبی تبدیل می شوندکه این مهم با درنظرگرفتن آثاراساتیدپریسکه ازقبیل
 استادبهرهی،استادفولادی طرقی،استادشاه ولی صبوری،آقای رضامحبی راد،
خانم رضازاده،خانم راز و....برطرف خواهدشد.
دوستان توجه داشته باشندکه مطلب فوق درخصوص آثارجناب صلح جو
به عنوان نمونه ذکرشده وتقریبا تعدادفراوانی ازدوستان پریسکه سرای دیگرنیز
به همین منوال به پریسکه سراهایی می پردازندکه جایی تجدیدنظردارد.

ومن الله التوفیق


شنبه 15 شهریور 1393

زهره هاشم آبادی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

شهر تنها
در خود قدم زد
و در سایه خورشید
سو گرفت


شنبه 15 شهریور 1393

اکرم کرم زاده هفته خونی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

امشب
شعر من تب دارد
میشود قرص شوی!
ماه


تعداد کل صفحات: 204 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...