دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آنجا کودکان نیز

مردانه ایستاده اند

در غزّه


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با رنگ چشمانت

فال قهوه

می گیرم


چهارشنبه 30 مهر 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

لبخندت کنار برکه آب

خواب برکه را

بر هم می زند


چهارشنبه 30 مهر 1393

نعمتی کرفکوهی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

به تک د رخت غریب گفتم
باز اگر جنگل شوی
اخم سایه ات را
به تمام لبخند خورشید نخواهم فروخت


سه شنبه 29 مهر 1393

محمدعلی ساکی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خفاش كه چشم دیدن روز را ندارد
در پیشگاه آفتابگردان
از خواص نور می گوید


سه شنبه 29 مهر 1393

محمدعلی ساکی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با پرواز
آب و دانه یافتنی ست
آب و دانه ی قفس
پرواز را از یاد پرنده می برد


دوشنبه 28 مهر 1393

لیلارنجبران

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دردهایم
بزرگتر از دهان پنجره هاست...
کاش
شهرها هنوز دروازه داشتند


دوشنبه 28 مهر 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زیرِ تنهایی ام
ستون کن
دستانت را
تا "خرابت" نشو م


دوشنبه 28 مهر 1393

منوچهربلیده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تمام آدم ها را
به یک چشم مى بینم
چشم دیگرم را
به روى واقعیت ها بسته ام


یکشنبه 27 مهر 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


یکشنبه 27 مهر 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   افتخاری دیگربرای پریسکه

اهداء لوح سپاس انجمن پریسکه سرایان ایران ازسوی استادعلیرضابهرهی
درحضورمسئولین فرهنگی کشور ازجمله دکترقالیباف به عضومحترم شورای
 شهرتهران(اسماعیل دوستی)،مسئول روابط عمومی شهرداری تهران
(دکترشهرام گیل آبادی)،شهردارخرم آباد(محمدمهرابی)،دبیرجشنواره هفته
فرهنگی لرستان (افشین چگنی)و.......... .
دراین مراسم عمران حیدری آریادبیراجرایی انجمن وسعیدشاهرخی معاون
 سیاسی استانداری لرستان استاد بهرهی رادراهداء الواح مربوطه همراهی نمودند.
حسن طزری ،سیدعبداله جنت،مهندس محمودطولابی و..... ازدیگراعضاء انجمن
 حاضر دراین برنامه بودند.


جمعه 25 مهر 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                      توجه                                     توجه

مشخصات و ویژگیهای شعرپریسکه توسط ویکی شعر وبا همکاری

انجمن جهانی شاعران پارسی زبان به ثبت رسیده است.

ضمن تشکرازاین بزرگواران ، دوستان جهت بازدیدمی توانند
   
به نشانی ذیل مراجعه نمایند.


http://www.wikipoem.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%87


جمعه 25 مهر 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


پنجشنبه 24 مهر 1393

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

سخنرانی استادعلیرضابهرهی بنیانگذار(شعرپریسکه)درخانه هنرمندان تهران

به مناسبت هفته ی فرهنگی لرستان تحت عنوان روندشعرکوتاه ایرانی ازپیش

ازاسلام تاکنون دراجتماع چندهزارنفری فرهیختگان وشعرای کشورکه هم زمان

این مراسم به صورت پخش زنده ازشبکه ی افلاک لرستان وچندشبکه ی

برون مرزی و همچنین از رادیوفرهنگ دربرابر چشم وگوش ایران وجهان

قرارگرفت .

ضمنادررسانه های غرب کشورنیزبازتاب گسترده یی داشت.
.
دراین شب باشکوه درمیان اجرای چندین برنامه ی شادوگوناگون،مجری

صداوسیما(سرکارخانم حسن زاده) پس ازمعرفی شعرپریسکه وبازگویی

چگونگی تشکیل آن ازاستادبهرهی برای سخنرانی دعوت نمودند.

استادبهرهی پس ازتقدیروسپاس ازدست اندرکاران برنامه به پیدایش و

جایگاه شعرکوتاه ایران وچرایی بنیان (شعرپریسکه)پرداختندو باخوانش

چندپریسکه سخنا نشان رابه پایان بردند،که ازسوی حاضران با تشویق

واستقبال فوق العاده ای روبه روشد.

لازم به ذکراست جمعی ازدوستان پریسکه سراازجمله بانوافسانه راز،

جناب آقای آرش سیستانی ،خانم محمدزاده ............ وعمران حیدری آریا

شاعران مدعو بودندکه استادرا همراهی نمودند.درپایان لوح سپاس ازسوی مسئولین فرهنگی به استادبهرهی تقدیم گردید.


پنجشنبه 24 مهر 1393

روابط عمومی(اهداء لوح سپاس به استادبهرهی)

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


تعداد کل صفحات: 212 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...