دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


پنجشنبه 20 فروردین 1394

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تو میرویی
و حافظ مژده ی آمدن می دهد
چه تناقض امیدوارکننده ای!


پنجشنبه 20 فروردین 1394

فاطمه سیبویه

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

قد بلند می شوم
باتو که قدم میزنم
ابرها
سنگفرش راهمان می شوند!


پنجشنبه 20 فروردین 1394

بارما شریبی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

قصد وزیدن نداشت باد
می خواست
موهای تو را
هوایی کندَ


پنجشنبه 20 فروردین 1394

قاسم پیر نظر

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

دوباره صبح شد
و تکرار
باز بهانه گرفت


پنجشنبه 20 فروردین 1394

دکترفاطمه لشکری (راحیل کرمانی)

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زاغ سیاه چشمانم را چوب می زنند
لحظه هایی که بی تو
آرام از مقابل نگاهم می گذرند


پنجشنبه 20 فروردین 1394

فرزانه فیاض بخش

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

رصدت نمی کنم
صورتت اما
در فلک مردمک هایم
جا خوش کرده است


پنجشنبه 20 فروردین 1394

کیوان براهام

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

می خواهم با تو بخوابم
مثل مرده ای در قبر


پنجشنبه 20 فروردین 1394

عاطفه میری

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

بیچاره شعر کوتاه من
هنوز
برای اینهمه درد
بزرگ نشده است...!


پنجشنبه 20 فروردین 1394

هانیه حسن زاده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

از طایفه ی نوروز
عمویی مانده
كه سر می زند هر سال به ما


پنجشنبه 20 فروردین 1394

مرضیه اردستانی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

از عمق وجود فریاد کردم
نمی دانم زبان حباب ها را
کسی می فهمد


سه شنبه 18 فروردین 1394

دکترفاطمه لشکری (راحیل کرمانی)

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

با یک گل هم بهار می شود
وقتی که فقط
تو باشی وباران


سه شنبه 18 فروردین 1394

روابط عمومی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

ضمن تشکر از حضور فعال و مستمر پریسکه سرایان گرامی
با توجه به دریافت حجم بالای پریسکه های شما ، و تداخل
این ایام با جشنواره بین المللی پریسکه های نوروزی لطفا
به مدت 72ساعت از ارسال پریسکه خود داری نمایید.

بخشی از پریسکه های تایید نشده به مرور انتشار داده خواهند شد.


سه شنبه 18 فروردین 1394

علیرضاخسروی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

زمین...
گلدانِ کوچکی می شد
اگر "دریا"
باریشه هایش قَد می کشید


سه شنبه 18 فروردین 1394

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خیالت
از جنسِ حضور است
پس باش!


سه شنبه 18 فروردین 1394

اشکان پارسا

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

بی انصافی ست...
یک ماه
و
این همه عاشق...


تعداد کل صفحات: 243 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...