دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


شنبه 5 مهر 1393

مرضیه اردستانی

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

خرد شد غرورم زیر پاهایت
پاییز که شدبیا...
به تشییع جنازه برگ هایم
روی دوش باد!!!


شنبه 5 مهر 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

سوختم
تادست سردی
ازمن گرفت
تورا


جمعه 4 مهر 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

باعنایت خداوند متعال دومین نشست ازسلسله نشستهای تجلیل ازشعرای
معاصرکه به استادعبدالرضافریدزاده اختصاص داده شده بود با شکوه خاصی
برگزارگرید.
دوستان می توانندگزارش تصویری وکامل آن را درپایگاه خبری تحلیلی یافته
 دنبال نمایند.


جمعه 4 مهر 1393

هانیه حسن زاده

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

تاج شاهی از درختان می ربایی
نام خود را می گذاری
پادشاه فصلها؟


جمعه 4 مهر 1393

خلیل روبینا

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

آرزوی گو رخر بودن را به گور برد
زندانی حبس ابد


جمعه 4 مهر 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

درد می کشد
گردن ام
وقتی همۀ گناهانت را
به گردن می گیرم


پنجشنبه 3 مهر 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

         شهادت مظلومانه ی حضرت جوادالائمه علیه السلام رابه

         آقاصاحب الزمان عج وشیعیان آن حضرت تسلیت عرض می کنیم.


پنجشنبه 3 مهر 1393

مجیداحمدپور

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

برگها وداع می کنند
و باز هم می ریزند
در پای همدم روزهای سبزشان 


پنجشنبه 3 مهر 1393

مجیداحمدپور

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

همه رنگها را داری
بجز سیاهی
پس جایی برای دلتنگی نمی ماند
پاییز...


پنجشنبه 3 مهر 1393

سیدعبداله جنت

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

مادری که سالهاست
قاب عکس
به دست دارد
پشت سنگر صبر ایستاده استتقدیم به مادران شهید


پنجشنبه 3 مهر 1393

مژگان میرافضل

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

پشت ویترین

عروسکی است که

در آغوش گرفته

کودکی ام را


پنجشنبه 3 مهر 1393

مجیداحمدپور

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

همه رنگها را داری
بجز سیاه
پس جایی برای دلتنگی نمی ماند
پاییز...


پنجشنبه 3 مهر 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: شورای شعر    


چهارشنبه 2 مهر 1393

ابوالقاسم صلح جو

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

بیشتر می مانی
وقتی
می روی
با کفش های بنددار


چهارشنبه 2 مهر 1393

دانیال رحمانیان

   نوشته شده توسط: شورای شعر    

نگاهم را
پشت سرت ریختم
سالهاست
پنجره نشینم کرده ای


تعداد کل صفحات: 209 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...