دوشنبه 19 خرداد 1393

روابط عمومی انجمن

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

                   شعرپریسکه شعرامروز

   جهت عضویت درانجمن بین المللی پریسکه کافی
است پریسکه های خودرا درقسمت تماس باما قراردهید.

باانتشاراولین پریسکه ازشما،رسما"به خانواده بزرگ پریسکه
                   سرایان می پیوندید.

     خواهشمند است جهت عدم تداخل هرپریسکه رابه صورت جداگانه ثبت نمایید.


دوشنبه 6 مرداد 1393

هانیه حسن زاده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

دیگر دل ماه
قرص نیست
رمضان رفت


دوشنبه 6 مرداد 1393

پارساخسروی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

جای خالی ات زوق زوق می کند
زیر پوست بی کسی هایم
لااقل به خواب هایم سری بزن


دوشنبه 6 مرداد 1393

محسن فعله گری

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

میهمانی ات تمام شد
میهمانانت را بدرقه میکنی...
میترسم به عقب برگردم!!
مبادا پشت سرم خیس نباشد!


دوشنبه 6 مرداد 1393

نسیم نژادجعفری

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

میترسم قرص هایم تمام شوند
آن قدر رویت را از من برنگردان


دوشنبه 6 مرداد 1393

امیرزیدی نژاد

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

آدم باش
دیگر فرصتی برای فرشته بازی نیست


دوشنبه 6 مرداد 1393

نرگس علیدوستی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

مشکوک شده ام به خودم
دست هام که سرد شده
نکند برای بدرقه ات
روحم را فرستادم؟


دوشنبه 6 مرداد 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    


آنجا کودکان نیز

مردانه ایستاده اند

در غزه


دوشنبه 6 مرداد 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

نردبان گذاشت

و از سایه خودش

بالا رفت


دوشنبه 6 مرداد 1393

حسن جزائریان

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

ایکاش مادرم بود

چادرش را می گرفتم

و گم نمی شدم


دوشنبه 6 مرداد 1393

هانیه حسن زاده

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

روی دار
زندگیش آغاز می شود
قالی


دوشنبه 6 مرداد 1393

پارساخسروی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    


چوب خط بازویت پر است
این تخت ؛
خواب هایم را تعبیر نمی کند


جمعه 3 مرداد 1393

جوادچعباوی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

چنگ زده اند
به جنگ
کفتارهایی
که لاشخورند

(تقدیم به غزه)


جمعه 3 مرداد 1393

سهیل اسلامی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

کودک غزه
دستم خالیست ولی٬
فریادسرمی دهم
شایدخدایان بیدارشوند...


جمعه 3 مرداد 1393

نجمه امامی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

هم سنگ های خونینی شده اند :

نوار قلبم

نوار مغزت

نوار غزه !


جمعه 3 مرداد 1393

فاطمه حمزه لویی

   نوشته شده توسط: مسئول هماهنگی : سیروس ذکایی    

از خانه اش، سقفی به جا مانده
از همسرش، یک گوشواره
از کودکش، هیچ...

(تقدیم به غزه)


تعداد کل صفحات: 195 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...